W 2021 roku Żabka dostała 5,3 mln zł pomocy publicznej

Jak wynika z publicznych danych w 2021 roku spółka Żabka Polska otrzymała 5,3 mln zł pomocy publicznej. Na sumę tę składają się dwie gwarancje z marca 2021 na kwotę 1,5 mln zł oraz 3,8 mln zł przyznane przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako pozostała pomoc kryzysowa.